تبلیغات
قناری - شناخت , رفتارشناسی و آناتومی ظاهری و داخلی قناری
یکشنبه 8 آبان 1390  10:12 ق.ظ    ویرایش: یکشنبه 8 آبان 1390 07:59 ب.ظ
توسط: m m

  شناخت , رفتار شناسی و آناتومی قناری


رفتارشناسی قناری

درقناری ها :چه رفتاری بیانگرچه خواسته ای میباشد.

خواندن آوازدرماده قناری ها
خواندن آوازدرماده قناری ها نشانگر آمادگی برای جفتگیری می باشد .قناری ماده آواز راتقلید کرده وریزه خوانی می کند-در قناری های نژاد مالینواچنین آوازی با صدای بلند تر و باقدرت زیاد خوانده می شود مانند قناری های جنس نر اما بدون ضرافت dr:jaberi10/2010

د م زدن ویابالا وپایین بردن د م در هنگام مدفوع کردن درقناری ها به چه علت می با شد؟
بطور کلی هر گونه ناهماهنگی واختلال درسیستم گوارشی ,که ایجاد اسهال یا یبوست در قناری شود .این چنین رفتاری درقناریها مشاهده میشود. درهنگام مشاهده چنین رفتاری با اشخاص باتجربه مشورت نمایید و دراثر تکرار حتما قناری را نزد دامپزشک ببرید. dr:jaberi10/2010

یک - خوردن روزنامه وکاغذ = کمبود مواد فیبری دربدن .
.
دو _ خوردن گچ دیوار = کمبود کلسیم

سه _ مزمزنمودن میله های قفس = کمبود آهن ودیگرفلزات

چهار _ کندن پرها یا پرکنی = علت این عارضه به چند دلیل است الف - 1 -بازی کردن که بیشتردرجوجه قناریها مشاهده میشود
-ب - لانه سازی که درفصل جفتگیری درماده قناریها مشاهده میشود ج - کمبود برخی ازویتامینها واسیدهای امینه که منجر به بیماری جنون درقناریها گشته که در اثرعدم درمان و رسید گیهای لازم ,قناری در وضعیت وخیم ترقرار گرفته و دچار بیماری کانیبالیسم یا ( همنوع خواری) میشود.

--فضله خواری درقناری ها =نوعی بیماری است که بایدتوسط دامپزشک کنترول ودرمان گردد

   


نظرات()   

قناری

اطلاعاتی در مورد همه ی پرنده های خانگی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید