شترمرغ

 بیماری های شترمرغ

 شترمرغ نیز مانند حیوانات دیگر در معرض بیماریها و عفونتهای مختلفی میباشد .جهت مدیریت صحیح گله های شتر مرغ كه از اهمیت حیاتی در این صنعت برخوردار است بایستی به نكات ذیل توجه نمود .
حداكثر حصاركشی مطلوب جهت كاهش خطرات ناشی از صدمات و شكستگی استخوانها.
 ایجاد استانداردهای بالایی بهداشتی ، پائین نگهداشتن آلودگیهای باكترهایی مانند كلستریدیا و هیستوموناس كه منجر به آنژیت می شوند.
 تهیه جیره های غذایی صحیح
تهیه جایگاه نگهداری خشك ، بدون كوران هوا و یخبندان در زمستان ، بالابردن انطباق پذیری طبیعی و مقاومت طیور.
گزارشات مربوط شترمرغها در باغ و حشها بندرت در پرورش صنعتی شترمرغ كاربرد دارند. جوجه شترمرغها نیاز به مراقبت بیشتر دارند 90% تمامی مرگ و میر جوجه شترمر غها ناشی از بیماریها ذیل میباشد .
عفونت كیسه زرده
تعییرشكل پاها و پنجه ها
اسنداد و اسهال / عفونت معده ( كه توسط
E.COLIُ
، سالمونلا ، هیتوموناس و دیگرباكتریها) ایجاد میشوند.


تجربیات عملی نشان داده اند كه جوجه شترمرغها نیاز به مراقبت دائمی دارند. همچنین ثابت شده است كه مشاهده ظاهری به تنهایی كافی نیست ، چون زمانی كه علائم بیماری ظاهر میشود ممكن است برای درمان دیر باشد . كلید موفقیت پرورش جوجه شتر مرغها رعایت بهداشت در گرمخانه و توزین مداوم جوجه شترمرغها در چهار هفته اول پرورش میباشد .
تنها این سنجش هاست كه میتواندمشكلات رشد را قبل از بروز علائم قابل مشاهده مشخص نماید علاوه بر مدیریت بسیار دقیق ، همكاری نزدیك با دامپزشك با تجربه بسیار ضروری است .
عفونتهای ویریوسی
نیوكاسل

موارد وقوع بیماری نیوكاسل در گله های شتر مرغ تنها در نواحی از اسرائیل و افریقای جنوبی گزارش شده است جهت پیشگیری از بروز بیماری استفاده از واكسن كشته روغنی نیوكاسل به مقدار 1 سی سی قابل توصیه است . بایستی این واكسن 6 هفته بعد تكر ار شده وهر شش ماه یكبار یك یادآوری تزریق شود. استفاده از واكسن زنده ( لاسو تا بصورت اسپری چشمی همزمان با واكسن كشته توصیه شده است
آبله
وقوع آبله درشتر مرغ در اسرائیل و آمریكا گزارش شده است . این بیماری جوجه شتر مرغها رادرگروه سنی یك هفته تا چهارماه و با میزان مرگ و میر تا 15 درصد مبتلا میكند. با استفاده از واكنسهای تجاری آبله این بیماری قابل كنترل میباشد .
آنفولانزا
چندین موردشیوع آنفلانزا درنواحی خاص از افریقای جنوبی گزارش شده است .درمورد این بیماری درمان شناخته شده ای وجودنداشته و واكسنهای موجود در پیشگیری از ابتلاء به بیماری موثر نمیباشد . شتر مرغهای آلوده ویروس را به تخم خود منتقل نموه كه خطر الوده كردن گرمخانه و تخم های سالم موجود در آن را در بر دراد. ضمنا این ویروی باعث مرگ و میر جنین میشود.
عموما شترمرغها نیزمانند سایر طیور و پرورش به عفونتهای ویروس كورناو یروسها، هرپس و یروسها و آدنو ویروسها مبتلا میشوند.
عفونتهای باكتر یایی
علت اصلی آلودگیهای باكتر یایی بهداشت ضعیف در اتاق گرمخانه ، بستر وهچری و جایگاه نگهداری جوجه ها میباشد و معمولا درمان بعدی كمتر موفقیت آمیز میباشد درنتیجه رعایت اكید بهداشت نقش كلیدی در پرورش شتر مرغ دارد.
عفونت های بند ناف و كیسه زرده
این یك مشكل متداول گله های شتر مرغ می باشدكه همواره در ارتباط بامدیریت ضعیف است . پس از خارج شدن جوجه شترمرغها از تخم بایستی بندناف انها به یك ژل یا اسپری آنتی بیوتیكی آغشته گردد. در آمریكا بتادین مورداستفاده قرار میگیرد ضدعفونی صحیح سترها ، هچری و تخم شترمرغها نقش ویژه ای در پیشگیری از وقوع آلودگی دارد.كف جایگاه نگهدار ی جوجه ها در روزهای اول بعد ازخروج از تخم با یستی گرم باشد . سرما از طریق پوست شكم به روده ها و كیسه زرده رسیده منجر به كاهش فعالیت میكربی فلور روده ها و به تعویق افتادن متابولیسم كیسه زرده میشود . بایستی توجه خاص نسبت به بهداشت و گرمای كف جایگاه جوجه ها مبذول داشت .
پنومونی
ممكن است مانندعفونت بند ناف پنومونی هم در طی مدت انكوباسیون تخم ها رخ دهد این آلودگی موجب مرگ ومیر جنین ها شده یا راندمان از تخم در آمدن جوجه ها را كاهش میدهد . بایستی تمهیداتی اتخاذ شود تا پیشگیری از طریق بهداشت اكید و احتمالا درمان توسط آنتی بیوتیكهای وسیع ا لطیف انجام گیرد .
آنژینهای كلی باسیلی
برای جوجه هایی كه در گرمخانه از تخم خارج میشوند آنژینهای كلی باسیلی یكی از بیماریها ی معمول در طول هفته های اول زندگی میباشد یك قدم اساسی جهت ایجاد ایمنی غیر فعال علیه باكتریهای كلی فرمی و ایجاد گله ایمن استفاده منظم از مدفوع جوجه ها در تغذیه شتر مرغها ی تخمگذار در طول مدت تخمگذاری می باشد . تنها از این طریق است كه پادتنهای مادری ایجاد شده در خون شترمرغها از طریق زرده به جوجه ها منتقل میشود. استفاده از واكسن جهت پیشگیری از وقوع این بیماری موفقیت آمیز نمی باشد.
مسمومیت خونی
این بیماری غالبا درجوجه ها و اغلب در اثر آنتریتهای كلی باسیلی كه در بالا شرح داده شده . ایجاد میشود . رعایت اكید بهداشت و ارتقاء سطح ایمنی گله معیارهای اساسی در پیشگیری ازوقوع این بیماری می باشند
افزودن آنتی بیوتیكها به غذا یا آب آشامیدنی درموارد اضطراری و بمدت كوتاه بعنوان یك پیشگیری مطرح میباشد. همچنین استفاده از باكتریهای لاكتو باسیلوس كه از تكثیرشدید كلی باسیلها در روده جلوگیری میكنند موفقیت آمیز بوده است.
انتریت نكروتیك ( عفونتهای كلستریدیایی)
كلستریدیاها تقریبا درتمامی خاكها و گیاهان علوفه ای در غلظتهای پائین وجود دارند . این بیماری شتر مرغها رادر هر سنی مبتلا نموده باعث مرگ ومیر بالایی میشود خطر عفونت درآغاز بهار و در طول پائیز بسیار زیاد بوده و بنظر می رسد كه در اثر افزایش خوردن لجن و ذرات خاك ایجاد میشود . بنظر میرسد كه شترمرغهای جوان كه درچراگاههای یونجه خالص نگهداری میشوند حساسیت بیشتری دارند . به منظور حل این مشكل معاینه دقیق تك تك شتر مرغها و تغییر دادن چرای آنها ضروری است . همچنین بایستی داروی مناسب از طریق آب اشامیدنی تجویز شود.
گاستریت مگا باكتریال
اولین گزارشات بر روی این سندرم مربوط به افریقای جنوبی در سال 1992 میباشد . این باكتری عمدتا جوجه ها را در سن 10 روز تا 6 هفته مبتلا می نماید. این باكتری در دیواره معده شترمرغهای مرده یافت شد كه بنظر میرسد موجب تضعیف و ناتوانی عضلات معده میشود . هیچ درمان موثری وجود ندارد .
عفونت كمپیلو باكتریایی
اخیرامشخص شده است كه كمپیلوباكتر ژوژنی ممكن است موجب ایجاد عفونتهای نیمه حاد تامزمن در جوجه شتر مرغها در سن 10 روز تا 4 ماه شده و درعرض 5 روز باعث ایجاد تلفات شدید در گله شود. در شتر مرغهای مسن تر این مرگ ومیر كمتر میباشد . باكتری از طریق غذا و آب آشامیدنی منتقل شده . همچنین ممكن است در اثردستكاری غیر بهداشتی تخم ها ، جنین را الوده كند. جوجه های مبتلا بایستی از بقیه گله جدا شده و در قرنطینه مورد درمان آنتی بیوتیكی مناسب قرار گیرند .
در حالیكه تفریبا تمامی پرندگان به دلیل درجه حرارت بالای بدنشان یك ایمنی طبیعی در برابر باسلیوس آنتراسیس دارند، شتر مرغها نسبت به این بیماری حساس میباشند . این باكتری وهاگهای آن بسیار مقاوم بوده و ممكن است سالها در خاكها ی آلوده باقی بمانند. معمولا عفونت از طریق گوارشی و عمدتا از طریق پودر استخوان حیوانات آلوده كه در تغذیه شتر مرغها مورد استفاده قرار گرفته رخ میدهد جهت پیشگیری از وقوع بیماری استفاده از واكسن شاربن موثر وموفقیت آمیز می باشد .
سل
تا سالهای 1960 بیماری سل یكی از علل عمده مرگ ومیر شتر مرغ در باغ وحشها بود. در صنعت پرورش شترمرغ موارد بروز سل بصورت تك تك و بخصوص در پرندگان مسن تر دیده میشود باسیل سل درخاك ، كود و بستر سالها باقی می ماند . از آنجا ئیكه هنوز درمان قاطعی برای این بیماری در شترمرغ وجودندارد . لذا از این عفونت تهدید مزمنی برای شترمرغها محسوب میشود. استرس ، سوءتغذیه و دیگر عوامل منفی خطر عفونت را افزایش میدهند . شتر مرغها بایستی تنها از گله هایی كه دارای گواهی عاری بودن از بیماری را دارند ، تهیه شوند و پرندگان ییمار جدا شده و فورا معدوم گردند.
عفونت چشم ها
گرد و غبار بعضی غذاها یا بستر ممكن است چشم جوجه شترمرغها راتحریك نموده منجر به بروز كونژونكتیویت مكانیكی شود .این آزردگی ممكن است توسط باكتریهای بیماری زا تشدید شده موجب بروزكراتیت یا حتی آبسه های روی قرنیه چشم شوند.
كونژونكتیویت ، رینیت و سینوزیت
هموفیلوس گالینا روم به تنهایی و با همراه بامایكو پلاسها موجب بروز این عوارض می شوند. استرس هوای سرد وكوران هوا از عوامل مستعد كننده محسوب میشوند. این بیماری معمولا در گله بطور سریع گسترش می یابد ( از طریق تماس مستقیم با‌آب آشامیدنی ) . برای حل مشكل بایستی مبتلایان را از گله جدا نموده درمان نمود . ضمنا شرایط محیط نگهداری را نیز بهبود بخشید.
مایلكو پلاسموز
این بیماری تنها جوجه شترمرغ های جوانی كه كمتر از یك سال سن دارند را مبتلا نموده و در پرندگان مسن تر بدون علائم یا به شكل سینوزیت ظاهر میشود
انتقال عامل بیماری از طریق ذرات معلق درهوا، ورود پرندگان بیمار ، ناقلین بیجان و یا از طریق تخم های هچری صورت میگیرد . درمان با آنتی بیوتیكهای وسیع الطیف انجام میشود . پرندگان بهبود یافته ایمنی موقتی را نشان میدهند .
اورنیتوز
حیوانات درهر سن و تمامی گونه های پرندگان نسبت به عفونتهای كلامید یایی حساس میباشند. بنابراین جای تعجب نیست كه گزارشاتی از وقوع انفرادی این بیماری درشترمرغ در فرانسه و افریقا جنوبی وجود دارد . بیماری عمدتا از طریق تنفس هوای آلوده انتقال می یابد . ممكن است عفونتهای نهفته توسط آلودگیهای ثانویه ، عوامل محیطی ، استرس حمل ونقل ،سوء تغذیه وغیر فعال شود . این بیماری ممكن است از طریق گزش حشرات منتقل شود. درمان مناسب تاحصول اطمینان از پاك شدن گله بایستی انجام گیرد.
قارچها و تخم ها
كاندیدیاز:
كاندیدیاز یك عفونت قارچی است كه میتواندتوسط كاندید ا آلبیكنس ، كاندیدا مونیلیفورمیس و دیگر مخمرها ایجاد شود. استفاده ازآنتی بیوتیكها وضعف بهداشت تغذیه و آب آشامیدنی زمینه بروز این عفونت را مساعد میكنند این عفونت ضایعاتی را درمحوطه دهانی شترمرغها ایجاد مینماید . همچنین در شتر مرغهای تخمگذار موجب كاهش جذب ویتامینهای ب - كپملكس شده و موجب مرگ و میر جنین ها قبل ازمرحله ازتخم در آمدن میگردد.
اسپرژیلوز
غذای گل آلود یا دارای گرد و غبار رطوبت بالا و تهویه ضعیف ( مقادیر بالای آمونیوم ) از عوامل مستعد كننده بروز اسپرژیلوز می باشند . عفونت از طریق تنفس هاگهای قارچ منتقل میشود . هنگامیكه یك تخم آلوده درگرمخانه قرار میگیرد ، ممكن است هاگهای قارچ راشدیدا پخش نموده و موجب عفونت دیگر جوجه ها شود جوجه های جوان كه ایمنی طبیعی كافی در برابر اسپروفیتها ی قارچ ندارند ، در سنین زیر یك ماه متحمل تلفات زیادی میشوند به منظور پیشگیری ازوقوع این عفونت رعایت اكید بهداشت در محوطه گرمخانه ساده ترین و بهترین راه حل میباشد.
درماتیت قارچی
این بیماری بیشتر در جوجه های مسن تر شتر مرغ دیده میشود . كمبود تغذیه ای (ویتامین ب -كمپلكس ، روی )و جایگاهی مرطوب وكثیف موجب تشدید بیماری میشوند. برای حل این مشكل رعایت موازین بهداشتی و درمان مناسب ضروری است .
انگلهای داخلی
كوكسیدیوز
كوكسیدیوز در بین پرندگان جوان بخصوص زمانیكه روی بستر باز یا مرطوب نگهداری میشوند ممكن است موجب بروز تلفاتی درگله شود نكته مهم در خصوص شتر مرغ آن است كه در بین داروهای كوكسیدیو استات گروه Ionophore برای شترمرغها سمی بوده و نبایددمورد استفاده قرار گیرند
هیستومونیاز
این بیماری بنام بیماری سرسیاه نیز شناخته میشود هیستومونیاز درجوجه شترمرغهای جوان مرگ ومیر زیادی را ایجادمینماید این بیماری از طریق مدفوع پرندگان آلوده منتقل شده وضایعاتی را در روده ایجاد میكند . آزمایش منظم مدفوع همراه با درمان پیشگیری كننده بایستی صورت گیرد.
كرم نواری شترمرغها(houttuynia struathionis)
مانند سایر آزردگیها، جوجه شتر مرغ نسبت به كرمهای نواری حساستر می باشند . در پرندگان مسن تر آلودگی به كرمهای نواری علیرغم استفاده از جیره های متعادل میتواند موجب سوء تغذیه شود. درمان با داروهای مناسب صورت گرفته و بایستی شش ماه بعد تكرارشود.
كرم نخی شكل(libyostrongylus douglassi)
این كرمها مویی شكل وبی رنگ بوده ومیتواند در معده شترمرغ موجب انسداد غدد ترشحی شوند.با بوجود آمدن یك لایه محافظ موكوسی برروی این انگلها شیرابه های معده به غذا نمیرسد این ‌آلودگی كرمی درجوجه های جوان كمتر از 8 ماه میتواند تا 80 درصد مرگ و میر را موجب شود. شتر مرغها تنها میزبان این انگل میباشند . همچنین این انگل یك انگل بیابانی بوده و بسیار مقاوم میباشد . این كرمها به مدت سه سال بدون هیچ میزبانی زنده باقی می مانند . درمان منظم مبتلایان و پرندگان كه در معرض آلودگی هستند ضروری میباشد. بایستی توجه نمود كه استفاده از داروی ضد انگل لوامیزول موجب بروز اختلالاتی در معده و روده شترمرغها شده و درانگلها موجب بروز مقاومت میشود.
كرمهای معدی و دیگرنماتودها
كرمهای معدی ( گونه های آسكاریدیا ) و دیگر گونه های نماتود میتوانند شترمرغها را آلوده نمایند . بایستی با استفاده دوره ای از داروهای ضد انگل شترمرغها عاری از این آلودگیها نگهداری شوند.

انگلهای خارجی
كنه ها
كنه ها میتوانند با گزش شترمرغها به پوست صدمه وارد كنند. همچنین كنه های گونه آمبلیوما میتوانند بیماریها را از طریق گزش به انسان منتقل نمایند(ویروس تب كنگو - كریمه )
شپش
شپش شترمرغ (Struthhiolipeurus Struthionsis ) به پرهای پرنده صدمه وارد نموده و باعث ایجاد ظاهری ژولیده در حیوان میشود در این آلودگیها ، سمپاشیهای منظم وتكرار آن بعد از یك هفته ضروری است .
جربهای ساقه پر
جربهای ساقه پر (pterolichus bicaudatus ) همراه با گون های
gabucinia Sculpturata در حال حاضر بسیار نادر هستند. این جربها موجب صدمه به پرهای پرنده شده ، همچنین موجب ایجاد آب ریزش از بینی میشوند
مگس ها ( تاسرانیا)
مگش شتر مرغ (hypoboscis Struthionis) موجب تحریك و خارش پوست میشود و بدنبال گزش و خونخواری ممكن است محل گزش عفونی شده و ضایعات پوستی ایجاد نماید .
بیماریهای تغذیه ای
كمبودها
جدای از ظاهر عمومی یك شتر مرغ رنگ پوست نشانگر خوبی از وضعیت تغذیه پرنده میباشد كه از پشت حیوان بخوبی دیده میشود . بدینوسیله میتوان از تغذیه مطلوب و یا سوء تغذیه و كمبودحیوان آگاهی یافت . آزردگیهای ناشی از كمبود سلنیوم و ویتامین Eدر افریقا جنوبی و استرالیا معمول میباشند در اثر این كمبود علائم بیماری عضله سینه در شترمرغ ایجاد شده موجب ناتوانی حركتی میشود . همچنین میتواند موجب كاهش باروری در شترمرغ شود. كمبود اسید پانتوتنیك و بیوتین بسیار نادر بوده ، در جوجه شتر مرغهایی كه منحصرا توسط جیره های خالص گندم تغذیه میشوند رخ میدهد .
تغییر شكل غضروف و استخوانها
تغییرات مرضی در غضروفها اغلب ناشی از اسیدوز میباشد . علت بروز این حالت درصد بالای تركیبات كلر در برابر سدیم و پتاسیم میباشد . آغاز تغییر شكل استخوانها ناشی از عدم تعادل كلسیم در برابر فسفر میباشد تكمیل متقابل جیره غذایی ضروری می باشد . در بسیاری از مزارع پرورش شترمرغ در آفریقای جنوبی شترمرغها سولفات منیزیم در غذا با آب آشامیدنی داده میشود .
انسداد
پیلور معده شترمرغ بسیار كوچك بوده ، لذا نسبت به انباشتگی سنگدان بسیار حساس است . با افزایش سن ، خطر انسداد معده كاهش می یابد . این مشكل در ارتباط مستقیم با تغذیه و مدیریت گله میباشد . در تغذیه شترمرغها بایستی به میزان علوفه ، كاه ، مواد فیبری ، شن، سنگریزه و خوردن اشیاء خارجی توجه نموده وآنها راتحت كنترل در آورد .
پیچ خوردگی
پیچ خوردگی روده ها در شتر مرغ ملاحظه شده است اما در شتر مرغهای جوان 12- 4 ماهه نادر است . این عارضه بدنبال تغییرات ناگهانی در جیره غذایی و خوردن مقادیر زیاد فیبر رخ میدهد .
راشیتیسم
این عارضه عمدتا در سنین 1تا 4 ماهگی دیده میشود ، كمبود كلسیم ، ویتامین D كمبود یا فقدان فسفر و یا مقادیر بالای كلسیم در جیره غذایی شتر مرغها میتواند موجب بروز این عارضه شود .
در جیره های كنستانتره ای كه 3تا 4 درصد كلسیم دارند جذب فسفر مختل شده این عارضه در پرنده ایجاد شود . همچنین اسهال مداوم میتواند موجب كاهش جذب املاح و ویتامینها گردد .لذا بدنبال آن میتوانداین عارضه ملاحظه شود.
متفرقه :
پاهای باز ( سندرم پاكمانی )
این عارضه در دو هفته اول زندگی جوجه شتر مرغها دیده میشودكه نشا ن دهنده میزان رطوبت بالا در گرمخانه میباشد . جوجه شترمرغهای مرطوب و ادماتوز این عارضه را در دو روز اول زندگی خود نشان میدهند.

                                       
تغییر شكل پاها
پیچ خوردگی پا : چرخش 90 درجه یك پا به بیرون كه بطور ناگهانی ایجاد شده و سریعا پیشرفت میكند .
پاكمانی : خمیدگی /كمانی شدن پا كه مفاصل تیبیوتارس و متاتارس رادر گیر میكندو معمولا در هر دو پا رخ میدهد . پوكی استخوان ، تورم مفصل قوزك پا كه موجب تغییر محل تاندون اشیل میشود.
قسمت اعظم استخوانها در شتر مرغها ی جوان را غضروف تشكیل میدهد ، جوجه شترمرغهایی كه به تازگی از تخم خارج میشوند بطور تجربی دارای پوكی استخوان بوده استخوانهایشان بدلیل نسبت كم كلسیم به فسفر نستبا نرم میباشد . علت اصلی حساسیت شتر مرغها به تغییر شكل استخوانها رشد سریع استخوانها میباشد این رشد بسیار سریع توسط غذای كنستانتره ای كه غنی از انرژی میباشد تشدید می گردد . لذا كنترل تغذیه ای بسیار ضروری میباشد .


قناری

اطلاعاتی در مورد همه ی پرنده های خانگی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات