تبلیغات
قناری - دارکوب
تیره دارکوب

دارکوب ها پرندگانی هستند درخت‌زی با منقاری قوی و نوک‌تیز که با آن تنه درختان را سوراخ می کنند .
زبان آنها خیلی دراز است و پاهای قویی دارند که دو انگشت آن در جلو و دو انگشت در عقب قرار دارد . دم آنها محکم است و هنگام بالا رفتن از درخت از آن به عنوان تگیه‌گاه استفاده می کنند . پرندگانی تک‌زی هستند ؛ پروازی پرتوان و موجی دارند ، نر و ماده آنها همشکل نیست . بیشتر نرها روی سرشان یک قسمت قرمز رنگ دارند . در سوراخ‌هایی که در تنه درخت ایجاد می کنند آشیانه می سازند . از حشرات ، میوه‌ها و مغز دانه‌ها و شیره درختان تغذیه می کنند .!دارکوب کوچک


نام انگلیسی : Lesser Spotted Woodpecker

نام فرانسوی : Pic epeichette

نام علمی (لاتین) : Dendrocopos

چطور پیدایش کنیم :


14 سانتی‌متر ؛ کوچکترین دارکوب در خانواده دارکوب‌ها است و از همه دارکوب‌های ابلق دیگر به‌ کمک چثه کوچک ( اندازه گنجشک ) ، سطح پشتی با راهراه عرضی سیاه و سفید و فقدان رنگ قرمز در پ.شپرهای زیر دم تشخیص داده می‌شود . پیشانی ، گونه‌ها و سطح شکمی ان تقریبا سفید رنگ است با چند رگه تیره‌رنگ در پهلوها . تارک دارکوب کوچک نر ؛ قرمز تیره و تارک پرنده ماده تقریبا سفید است . پرنده نابالغ اثری از رنگ قرمز روی تارک دارد و سطح شکمی آن قهوه‌ای‌تر می باشد .

این پرنده معمولا خود را از انظار پنهان نگاهمیدارد و بیشتر اوقات در بین شاخه‌های کوچک بالی درخت به‌سر می برد و مرتبا این سو و آن سو می پرد .زیستگاه :


میوه‌زارهای کهن و درخت‌زارهای با فضای بازپراکندگی :


دارکوب کوچک پرنده‌ای است بومی ایران و از پراکندگی فراوانی برخوردار است .!
دارکوب سر سرخ


نام انگلیسی : Middle Spotted Woodpecker

نام فرانسوی : Pic mar

نام علمی (لاتین) : Dendrocopos medius

 

 

چطور پیدایش کنیم :


21 سانتی‌متر ؛ ممکن است با دارکوب خالدار بزرگ و دارکوب باغی اشتباه شود ولی اندکی از آنها کوچکتر است . تارکی به رنگ قرمز روشن و بدم حاشیه سیاه دارد که تا اندازه‌ای کاکل مانند است . سفیدی طرفین سرش بیشتر و نوار شاربی سیاه ان خیلی باریک می باشد ، ولی نوار چشمی سیاه را ندارد . بنابراین سر بطور کلی کمرنگ بنظر می اید . سطح شکمی آن سفید است با پهلوهای رگه‌رگه که به تدریج در رنگ قرمز شکم محو می شود  ( بر خلاف دارکوب خالدار که این رنگ قرمز حد قاطعی دارد ) . بال‌هایش دارد راهراه عرضی مشخص سیاه و سفید است و سفیدی شانه‌های آن باریکتر از سفیدی شانه دارکوب خالدار بزرگ می‌باشد . دارکوب سر سرخ ماده تیره‌تر و قرمزی تارکش کمرنگ‌تر است .زیستگاه :


معمولا در سطوح بالای جنگل دیده می شود و در درخت‌های برگ‌ریز

در ارتفاع زیاد سوراخ ایجاد کرده ، لانه می‌سازد .!پراکندگی :


دارکوب سرخ ؛ پرنده‌ای‌ست بومی ایران و به تعداد نسبتا فراوان در کوه‌های زاگرس و شمال غربی ایران دیده می‌شود . وجود آن در کوه‌های البرز نیاز به بررسی دارد . !دارکوب بلوچی


نام انگلیسی : Sind pied Woodpecker

نام فرانسوی : Pic du Sind

نام علمی (لاتین) : Dendrocopos assimilis

 


چطور پیدایش کنیم :


20 سانتی‌متر ؛ خیلی شبیه دارکوب باغی ولی اندکی از آن کوچکتر ، و نوار طولی سیاه کنار گلو و گردنش کوتاه‌تر است ، و بیشتر به صورت یک نوار شاربی جلوه می کند . نر بالغ با تارک کاملا قرمز مشخص می‌شود ولی پرنده ماده تارکش قرمز نیست . رفتار و صدای دارکوب بلوچی شبیه دارکوب باغی است .زیستگاه :


مانند دارکوب باغی ولی بیشتر در بیشه‌های گز دیده می‌شود .

در سوراخ تنه درخت‌ها آشیانه می سازد .!پراکندگی :


دارکوب بلوچی پرنده‌ای‌ست بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .

در منطقه‌ای که با دارکوب باغی ؛ همبوم است بین آن دو ، دو رگه‌هائی در طبیعت یافت می‌شود .!دارکوب بال سفید

نام انگلیسی : White-winged Spotted Woodpecker

نام فرانسوی : Pic a alies blanches

نام علمی (لاتین) : Dendrocopos leucopterus

 


چطور پیدایش کنیم :


23 سانتی‌متر ؛ دارکوب بال سفید خیلی شبیه دارکوب خالدار بزرگ ، ولی اندکی بزرگتر از آن است ، با سفیدی کمی بیشتر روی پیشانی و سفیدی خیلی بیشتر روی بال بخصوص روی شاهپرهای ثانوی . سطح شکمی آن کاملا سفید است . دارکوب بال سفید ماده ؛ قرمزی روی تارک را ندارد . رفتار ، صدا و زیستگاهش شبیه دارکوب باغی است .پراکندگی :


از وضعیت تعداد و پراکندگی این پرنده اطلاع دقیقی در دست نیست اما دارکوب بال سفید احتمالا پرنده‌ای است بومی ایران و به تعداد کم در منتهی‌الیه شمال شرقی ایران دیده می‌شود ولی این امر نیاز به بررسی‌های گسترده‌تری دارد .دارکوب خالدار بزرگ


نام انگلیسی : Great Spotted Woodpecker

نام فرانسوی : Pic epeiche

لاتین : Dendrocopos major

چطور پیدایش کنیم :


22 سانتی‌متر ؛ خیلی کوچکتر از دارکوب سبز و خیلی بزرگتر از دارکوب کوچک است .

به‌وسیله پشت سیاه ، پرهای سفید شانه و پوشپرهای زیر دمی قرمز از دارکوب کوچک تشخیص داده می‌شود . ( سطح پشتی دارکوب کوچک منظره راهراه عرضی دارد ) روی گونه سفید آن یک نوار عرضی سیاه و ممتد دیده می‌شود . سطح شکمی آن سفید یا شیر قهوه‌ای کمرنگ و یکدست است به‌جز بخش عقبی شکم و پوشپرهای زیر دم که قرمز رنگ می باشد . پرنده نر یک لکه پس سری به رنگ قرمز دارد ، ولی پرنده نابالغ ( در هر دو جنس ) تمام تارکش قرمز است . . دارکوب خالدار خالدار بزرگ پرنده‌ای‌ست که به ندرت بر روی زمین تغذیه می کند ( رجوع شود به دارکوب سر سرخ ، دارکوب باغی ، دارکوب بلوچی و دارکوب بال سفید )زیستگاه :


بیش از دارکوب سبز به باغ‌ها و درخت‌زارها بستگی نشان می دهد .پراکندگی :


با توجه به این امر که از تعداد و وضعیت پراکندگی امروز آن اطلاع کاملا دقیقی وجود ندارد اما  دارکوب خالدار بزرگ ؛ پرنده‌ای ‌ست بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .دارکوب سیاه

نام انگلیسی : Black Woodpecker

نام فرانسوی : Pic noir

نام علمی (لاتین) : Dryocopus marius

 

چطور پیدایش کنیم :


45 سانتی‌متر ؛ از همه دارکوب‌ها بزرگتر و تقریبا به اندازه کلاغ است ، با پر و بال سیاه یکدست . تارک پرنده نر قرمز و تفقریبا کاکلی است ، ولی پرنده ماده فقط یک لکه قرمز در پشت سر دارد . چشم‌هایش زرد است و منقاری کمرنگ دارد . دارکوب سیاه پروازی آرام و موجی دارد .!زیستگاه :


جنگل‌های کهن در نواحی کوهستانی . آشیانه‌اش را که به شکل سوراخی بیضوی و خیلی بزرگ است در تنه درخت ( گاهی در ارتفاع زیاد ) می سازد .پراکندگی :


دارکوب سیاه پرنده‌ای است بومی ایران  و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .!
دارکوب سبز راهراه

نام انگلیسی : Scaly-bellied Woodpecker

نام فرانسوی : Pic ecaille

نام علمی (لاتین) : Picus squamatus

 


چطور پیدایش کنیم :


33 سانتی‌متر ؛ از نظر شکل ظاهری شبیه دارکوب سبز ، ولی اندکی بزرگتر است .

سطح پشتی آن سبز رنگ می باشد که در ناحیه دمگاه به زردی می گراید . بال‌هایش قهوه‌ای مایل به زردرنگ و مشخص ، و دم آن دارای راهراه‌ عرضی قهوه‌ای و سفید است . سطح شکمی سفید مایل به سبز با نقوش فلسی سیاهرنگ روی پهلوها و قسمت پایین شکم می باشد . نوار شاربی سیاه و سفید واضح و نوار چشمی سفید دارد . تارک در پرنده نر قرمز روشن و در پرنده ماده سیاه است . رفتارش شبیه دارکوب سبز است و اغلب روی زمین از مورچه و موریانه تغذیه می کند .زیستگاه :


جنگل‌های برگ‌ریز تنک . باغ‌های میوه و مناطق باز با درخت‌های پراکنده تا ارتفاع سه‌هزار متر .

در سوراخ تنه درختان آشیانه می‌سازد . !پراکندگی :


بنا به گزارش Zarudny  در شمال خراسان و به ندرت در سیستان زادوولد می کرده است ولی اخیرا در این مورد گزارشی در دست نیست .دارکوب راهراه


نام انگلیسی : Wryneck

نام فرانسوی : Torcol fourmilier

نام علمی (لاتین) : Junx torquilla

چطور پیدایش کنیم :


16 سانتی‌متر ؛ نر و ماده همشکل  . با اینکه منسوب به دارکوب‌ها است ولی ظاهر و رفتارش ببیشتر شبیه پرندگان گنجشکسان می باشد . از فاصله دور بنظر قهوه‌ای مایل به خاکستری یکدست می‌آید ، با سطح شکمی کمرنگتر . از نزدیک پر و بالش با خطوط موجدار ، شبیه شبگردها است . سطح پشتی و دم دراز آن ( که در انتها گرد می باشد ) راهراه نزدیک بهم خاکستری ، قهوه‌ای و نخودی دارد . سطح شکمی آن نخودی رنگ است با نقش شطرنجی قهوه‌ای مایل به خاکستری . پاهای آن مانند دیگر دارکوب‌ها دو انگشت در جلو و دو انگشت در عقب دارد . پرهای تارکش گاهی سیخ می شود . بیشتر از آنکه خودش دیده شود ؛ صدایش به گوش می‌رسد . روی زمین تغذیه می کند و در حالی که دم را بالا نگهداشته است ، جست‌های کوتاه می زند .هم روی شاخه‌ها می نشیند و هم مانند دارکوب‌ها به تنه درخت‌ها می چسبد . پروازش موجی است و بیشتر شبیه چکاوکی با دم بلند بنظر می آید . !زیستگاه :


باغ‌ها ، میوه‌زارها ، پارک‌ها و ردیف درخت کنار مزارع .

در سوراخ‌های موجود در تنه درختان و شکاف ساختمان ها و امثال آن آشیانه می سازد . !پراکندگی :


دارکوب راهراه از جمله پرندگانی‌ست که در گذشته نچندان دور و در تابستان‌ها به تعداد کم دیده می‌شده و   به‌صورت مهاجر عبوری ازپراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده است و تقریبا در همه جای ایران دیده می‌شده ، اما در حال حاضر اطلاع دقیق و مستندی از تعداد و وضعیت پراکندگی این پرنده در دست‌رس نیست  .‌!دارکوب سوری (باغی)

نام انگلیسی : Syrian Woodpecker

نام فرانسوی : Pic syriaque

نام علمی (لاتین) : Dendrocopos syriacus


دارکوب سوری (باغی)

دارکوب سوری (باغی)

چطور پیدایش کنیم :

اندازه دارکوب سوری (باغی) تقریبا 22 سانتی‌متر است ؛ رنگ سیاه و سفید دارد ، جنس نر لکه قرمز رنگ پس سر دارد، اما ماده تارک و پس سر سیاه است. زیر بدن و زیر  دم قرمز رنگ است و زیر تنه سفید سربی است.
بسیار شبیه به دارکوب خالدار بزرگ است ولی نداشتن نوار عرضی سیاه روی گونه باعث می‌شود که صورتش سفید بنظر بیاید . در مقایسه با دارکوب خالدار بزرگ سفیدی دم آن کمتر است ولی بال‌هایش سفیدی بیشتری دارد ، و قرمزی پوشپرهای زیر دمش کمرنگ می باشد . پرنده نابالغ بخاطر قرمزی تارک ممکن است با دارکوب سر سرخ اشتباه شود ، ولی طوق سینه‌ای قرمز کمرنگ و نوار شاربی سیاه که به منقار متهی می‌شود ، آن را از متمایز می سازد.
شیوه پروازش شبیه دارکوب بزرگ است اما سفیدی دم کمتر مشخص است.

دارکوب سوری (باغی)

دارکوب سوری (باغی)


دارکوب سوری (باغی)

دارکوب سوری (باغی)صدای پرنده:

صدای این پرنده نیز شبیه دارکوب بزرگ است و شبیه "چوگ، chug" شنیده می شود.زیستگاه :

بیشتر در اطراف روستاها و نزدیک کشتزارها دیده می شود .
در جنگل های تنگ، باغ ها و در درخت های گرد و بادام بسر می برد.  سوراخ درختان را به منظور آشیانه سازی تخلیه می کند.

دارکوب سوری (باغی)

دارکوب سوری (باغی)

 

پراکندگی :

دارکوب باغی پرنده‌ای است بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .! در جنگل های زاگرس به وفور و کمتر در جنگل های البرز دیده می شود.

دارکوب سوری (باغی) جنس ماده

دارکوب سوری (باغی) جنس ماده

 

حفاظت:

هنوز برنامه حفاظتی ویژه ای برای این پرنده در نظر گرفته نشده است.

دارکوب سوری (باغی)

دارکوب سوری (باغی)


دارکوب سبز

 

نام انگلیسی : Green Woodpecker در بریتانیا Yaffle

نام فرانسوی : Pic vert

نام لاتین : Picus viridis

 

چطور پیدایش کنیم:

یکی از پرندگان خانواده دارکوب‌ها است.  اندازه اش بین 31 تا 36 سانتی‌متر و طول بالهایش بین 45 تا 51 سانتی متر است. نر و ماده این پرنده هم شکل هستند،  دارکوبی است بزرگ با سطح پشتی سبز تیره ، سطح شکمی سبز مایل به خاکستری کمرنگ و تارک قرمز که دمگاه و قسمت پایین پشت آن زرد رنگ می‌باشد که این زردی هنگام پرواز بیشتر خود نمایی می کند. طرفین سر و نوار شاربی خیلی پهنی دارد که وسط آن قرمز می باشد . پرنده نابالغ کمرنگ‌تر است و به طور مشخص خال‌خال و رهراه است. منقار و پاهایش خاکستری است،  با بدنی قائم و به‌طور آهسته روی زمین جست می زند . پروازش موجی و پردامنه است و بین هر حرکت بالا رفتن ، بال‌بسته‌روی‌های نسبتا طولانی دارد.

 

دارکوب سبز
دارکوب سبز

 

این دارکوب اروپایی آسیایی بر خلاف بسیاری از دارکوبها بیشتر وقت خود را روی زمین می‌‌گذراند او از حشرات تغذیه می‌کند و در شکار مورچه به‌ وسیله زبان خیلی بلندش متخصص است او زبان خود را در زمانی که به آن احتیاج ندارد در داخل جمجمه اش می‌‌پیچاند و جمع می‌کند اما وقتی زبانش را بیرون می‌‌آورد و دراز می‌کند طول زبانش چهار برابر طول بدنش می‌شود و با بزاق چسبناک روی زبانش حشرات را شکار می کند.

پرنده باهوشی است معمولا سعی می کند خود را از دید شما پنهان کند. اگر صدایش را بر روی درخت نزدیکتان شنیدید. اما نتوانستید پیدایش کنید، مطمئن باشید پشت شاخه روبروی شما پنهان شده است.

مانند دیگر گونه های دارکوب ها درخت را سوراخ می کند اما صدای سوراخ کردن درخت این گونه مانند گونه های دیگر طنین افکن نیست.

زیستگاه :

جنگل‌های برگ‌ریز ، پارک‌ها ، کشتزارها ، زمین‌های غیر محصور با درخت‌های پراکنده .

در سوراخ ‌هایی که در درختها ایجاد می کند ، آشیانه می سازد .! سوراخ آشیانه آن از سایر گونه های دارکوب بزرگتر اما شبیه است.

در اردیبهشت و خرداد بین 5 تا 7 تخم سفید براق می گذارد.

 

آشیانه دارکوب سبز
آشیانه دارکوب سبز

 

صدای پرنده:

از آنجایی که پیدا کردن این پرنده کمی سخت است، بهترین راه شناخت مکان زندگی او صدای اوست صدای این پرنده شبیه خنده قهقه است "plue, plue, plue ". حتما آن را به خاطر داشته باشید.
طبق افسانه های قومی صدایش هشدار برای باران است و گاهی اوقات او را پرنده باران نیز نام نهاده اند.

پراکندگی :

دارکوب سبز از جمله پرندگان بومی ایران است و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .!

 

دارکوب سبز
دارکوب سبز

 

 

دارکوب سبز
دارکوب سبز


قناری

اطلاعاتی در مورد همه ی پرنده های خانگی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید